Redden of slachten?


Monde­linge vragen aan het College door PvdD en Voor­Nij­megen.Nu

Indiendatum: 29 jan. 2021

In Nijmegen (Lentsewaard, Oosterhoutsewaard en deel Stadswaard) worden verschillende rassen runderen en paarden ingezet voor begrazing (Koniks, Galloways, Hooglanders etc.). Tegelijkertijd stijgt het water. Afgelopen woensdag verscheen het bericht in de Gelderlander, dat natuurbeheerders vanwege hoogwater hun dieren (Koniks, Galloways, etc.) uit de uiterwaarden halen en laten emigreren dan wel naar hoger gelegen locaties brengen of naar de slacht[1].

Het was al duidelijk dat de dieren uit de Lentsewaard en Oosterhoutsewaard werden geëvacueerd, en op onze technische vragen werd gisteren geantwoord, dat de dieren uit de Stadswaard zelf naar hoger gelegen delen konden wegkomen en dat er geen dieren uit de uiterwaarden zouden worden geslacht. De suggestie werd gewekt, dat dit voor alle dieren uit de uiterwaarden gold. Dat was voor ons reden om onze mondelinge vragen die we vrijdag hadden ingediend terug te trekken. Inmiddels is gebleken dat er wel degelijk dieren uit de Nijmeegse Stadswaard moeten worden geëvacueerd. En groot was onze ontsteltenis toen we uit de krant moesten vernemen dat St. Free Nature zelfs 4 Koniks laat slachten die rondlopen in het Nijmeegse deel van de Stadswaard[2].

Het slachten van deze dieren is onnodig en onverstandig, en past, wat de Partij voor de Dieren en VoorNijmegen.nu betreft, niet in een diervriendelijk beleid, noch in een beleid dat goed is voor de volksgezondheid.

Dit alles roept de volgende vragen op bij de Partij voor de Dieren en Voor Nijmegen.nu:

  1. Is het College het met ons eens dat dieren redden/evacueren voor hoog water iets anders is dan slachten? Zo nee, waarom niet?
  2. Waarom is er voor de dieren geen mogelijkheid (of wordt die gecreëerd) om zélf voor het hoge water te vluchten? Denk aan een brug, dam of iets soortgelijks naar een gebied dat niet onderloopt achter de dijk. Dat vermindert ook de stress voor de dieren, doordat ze niet vervoerd hoeven te worden.
  3. Het is bekend dat het vlees van veel dieren die in de uiterwaarden leven, zogenaamd wildernisvlees, regelmatig verontreinigd is met pcb’s en dioxinen[3][4]. De NVWA is inmiddels begonnen met een onderzoek naar de relatie tussen dioxines bij wilde grazers en de mogelijke bodemvervuiling langs de rivieren. De resultaten worden op zijn vroegst in de zomer van 2021 verwacht. De verkoop van vlees uit de uiterwaarden is inmiddels op veel plekken stopgezet. Slacht van dieren voor oneetbaar vlees, dat bovendien niet verkocht kan worden, is ook in dat licht volkomen overbodig.
    Is het College bereid per omgaande in overleg te gaan met de kuddebeheerders van de dieren in de Stadswaard om hun slacht in ieder geval nu, en liefst ook in de toekomst, te voorkomen en om samen te kijken naar een andere manier van populatiebeperking, dus een diervriendelijke, gezondheidsvriendelijke, en derhalve slachtloze oplossing? Zo nee, waarom niet?
  4. Waarom heeft de verantwoordelijke wethouder ons onvolledig geïnformeerd en moesten wij de waarheid uit de krant vernemen? Als er geen krantenartikel was verschenen had er geen haan gekraaid naar de slacht van de Koniks. Wat vindt de wethouder hiervan en hoe gaat de wethouder dit in de toekomst voorkomen?


[1] https://www.gelderlander.nl/nijmegen/hoogwater-het-wild-gaat-op-weg-naar-droge-voeten-of-het-slachthuis~a5b9b88c/

[2] https://www.gelderlander.nl/nijmegen/nijmeegse-grazers-veilig-voor-het-water-maar-niet-voor-het-slagersmes~a5e940a81/

[3] https://www.gelderlander.nl/hetschoneoosten/test-geslacht-paard-bewijst-ook-te-veel-dioxine-in-grazer-bij-grindgat-weurt~a566ceac/

[4] https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/07/15/te-veel-dioxine-en-pcbs-in-wildernisvlees