Tifo-mars door woonwijk: risico's voor veiligheid en gezondheid mens en dier


Art.39 vragen aan college

Indiendatum: 21 okt. 2022

Geacht college,

Op 8 oktober is voorafgaand aan een voetbalwedstrijd een grote groep NEC-supporters met veel kabaal, rook en vuurwerk door een woonwijk getrokken. Het betrof een zogenaamde ‘tifo-mars’. De schattingen van het aantal supporters lopen uiteen van 200 tot 400 mensen. Een deel van de supporters droeg gezichtsbedekking. Ondanks een opruimploeg achterin de tocht werd door wijkbewoners nog veel afval gevonden in de straten waar zij doorheen waren getrokken, zie foto’s.

Achteraf bleek dat de groep supporters een vergunning had gekregen om door de woonwijk te trekken. Maar terwijl de buurt altijd vooraf wordt geïnformeerd over evenementen verderop in het Goffertpark, waren buurtbewoners nu niet geïnformeerd over deze supportersoptocht door hun eigen straat. Ondanks dat het ongetwijfeld een ‘feestje’ was voor de betrokken supporters, kwam de tifo-mars op meerdere buurtbewoners en voorbijgangers intimiderend over. Gezelschapsdieren en wilde dieren zijn geschrokken weggevlucht.

In stadions is het afsteken van vuurwerk zoals gebruikt in de desbetreffende woonwijk verboden, niet alleen omdat het een gevaar kan zijn voor de openbare orde en veiligheid, maar ook omdat de rook kankerverwekkende stoffen bevat[1]. Volgens de KNVB, betaald voetbalclubs, de politie, het Openbaar Ministerie, de gemeentes en het Ministerie van Justitie en Veiligheid is (vuurwerk)rook schadelijk voor de luchtwegen bij inademing en kunnen fakkels zware brandwonden tot gevolg hebben[2]. Ongevraagd en ongewild liepen ook wijkbewoners risico’s door de rook, zonder dat ze de mogelijkheid hadden die te ontlopen.

Veel van de gebruikte pyrotechnische producten (fakkels en rookpotten) zijn bovendien volgens diverse leveranciers alleen toegestaan als seinmiddelen en noodsignalen voor bijvoorbeeld boten. Deze producten zijn illegaal om af te steken als vuurwerk[3].

In 2017 trokken er ook, tegen alle afspraken in, voetbalsupporters voor een tifo-mars door de wijk, maar toen was er duidelijke aanwezigheid van ME en politie. Die leken nu in eerste instantie nergens te bekennen. De politie gaf destijds aan dat zo’n tifo-mars met vuurwerk niet in een woonwijk thuishoorde.

De Partij voor de Dieren vraagt zich naar aanleiding van bovenstaande het volgende af:

 1. Waarom is besloten een vergunning af te geven voor zo’n tifo-mars met vuurwerk/ pyrotechnische producten dwars door een woonwijk, en waar en wanneer is die gepubliceerd?
 2. Waarom zijn de bewoners van de wijk, waar de tifo-mars doorheen trok, niet vooraf actief geïnformeerd over de tifo-mars?
 3. Erkent het college dat de bij de tifo-mars geproduceerde grote rookoverlast met kankerverwekkende stoffen bij inwoners tot ademhalings- en gezondheidsproblemen kan leiden?
  Zo nee, waarom niet?
 4. Kan het college zich voorstellen dat zo’n tifo-mars op zowel mensen als dieren een zeer intimiderend effect kan hebben? Zo nee, waarom niet?
 5. Indien ja op vraag 3 en/of 4:
  1. Is het college het met ons eens dat zo’n tifo-mars derhalve niet in een woonwijk thuishoort?
   Zo nee, waarom niet?
  2. Is het college het met ons eens dat het terrein van NEC een veel betere plek is voor zo’n ‘feestje vooraf’? Zo nee, waarom niet?
  3. Is het college het met ons eens dat geen vergunningen meer mogen worden afgegeven voor zulke tifo-marsen dwars door een woonwijk? Zo nee, waarom niet?
 6. Indien nee op vraag 3 en/of 4: als vuurwerk in stadions door de KNVB, politie, OM, Ministerie J&V, andere gemeentes et cetera gezien wordt als een risico voor de gezondheid respectievelijk de openbare orde en veiligheid, kan het college uitleggen waarom zij een andere mening hebben en waarop die is gebaseerd?
 7. Wat vindt het college van het feit dat er nog zoveel afval is achtergebleven na de tifo-mars?

De fractie van de Partij voor de Dieren ziet met belangstelling uw antwoorden tegemoet.


[1] Tas met vuurwerk gevonden tussen spandoeken Legio, tifo-groep van NEC (gelrenieuws.nl)

[2] Samen sterk tegen vuurwerk | KNVB

[3] Verboden vuurwerk vanaf 2020 | Vuurwerk | Rijksoverheid.nl