Auto delen? Bedankt voor je inzet!


Motie bij raads­voorstel Parkeernota 2020-2030

25 november 2020

De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 25 november 2020,

Constaterende dat:

 • In zowel de mobiliteitsvisie als de voorliggende parkeernota wordt ingezet op deelmobiliteit;
 • Er veel initiatieven zijn van onderop om deelmobiliteit mogelijk te maken;
 • De parkeernota alleen voorziet in voordelen voor commerciële deelautopartijen met een eigen wagenpark;

Overwegende dat:

 • Het voor veel mensen een grote stap is hun heilige koe te delen;
 • Dit bijdraagt aan de doelen voor meer deelmobiliteit in Nijmegen;
 • De huidige regeling voor parkeervergunningen voor deelauto’s een lidmaatschap van een stichting vereist en is ontworpen voor particulieren die samen een auto kopen om te delen;
 • Met kentekenherkenning heel eenvoudig te controleren is of een auto gedeeld wordt wanneer de gebruiker dit bijvoorbeeld aanmeldt;
 • Makers van apps als MyWheels en Snappcar open staan voor samenwerkingen op het gebied van parkeerkorting voor deelauto’s;
 • Zo óók bezoekers die met een ‘particuliere’ deelauto onze stad bezoeken kunnen worden beloond;
 • Vrij parkeren voor mensen met een deelauto dit gedrag aanmoedigt;

Verzoekt het College:

 1. Te onderzoeken hoe een samenwerking met diverse deelauto platforms zoals MyWheels en Snappcar kan worden vormgegeven zodat óók mensen die privé hun auto delen of een deelauto lenen via een app voordelig of gratis kunnen parkeren als ze onze stad bezoeken of hier wonen;
 1. Samen met deze partijen tot een pakket criteria te komen wanneer men in aanmerking komt voor deze kortingen en hoe dit kan worden gecontroleerd;
 1. Hierover terug te rapporteren aan de raad.

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, D66, VVD, PvdA, CDA, GewoonNijmegen.NU

Tegen

SP, Stadspartij Nijmegen