Motie IPCC op de agenda


Betrek Glasgow-afspraken en IPCC-rapporten bij uitwerking opgave regionale ener­gie­tran­sitie

8 juni 2022

Indiener:
Michelle van Doorn (PvdD)

Mede-indiener:
Adam Galijasevic (PvdA)

Opsteller:
Eline Lauret (PvdD)


De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 8 juni 2022,

Constaterende dat:

  • Het VN Klimaatpanel IPCC (IPCC) in hun laatste rapporten[1] stelt dat klimaatverandering en het steeds vaker voorkomen van extreem weer al veel sneller veel ernstiger gevolgen voor mens en natuur hebben dan eerder werd gedacht en dat het van levensbelang is de CO2-uitstoot versneld te verminderen;
  • Nederland in Glasgow afgelopen november heeft getekend voor 65% minder uitstoot in 2030, wat verder gaat dan de huidige doelstellingen van de Nederlandse regering[2] en de RES 1.0 (slechts 55% in 2030);
  • De Groene Metropoolregio (GMR) aandacht besteedt aan klimaatverandering en vooral klimaatadaptatie, maar dat de doelstellingen/resultaten en concrete activiteiten in de regionale agenda zijn opgesteld op basis van het achterlopende Nederlandse Klimaatakkoord en RES 1.0, en niet zijn bijgesteld na de afspraken in Glasgow en de verschijning van de laatste IPCC-rapporten,

Overwegende dat:

  • De raad in 2021 de noodtoestand heeft uitgeroepen voor het klimaat;
  • De uitstoot van broeikasgassen in 2021 in Nederland weer 2,1 procent hoger lag dan in 2020[3];
  • De GMR een belangrijke rol speelt bij de samenwerking tussen gemeenten om nationale en internationale afspraken m.b.t. vermindering van CO2-uitstoot na te komen,

Verzoekt het College:

De bestuurlijke afvaardiging vanuit het college in het algemeen bestuur de opdracht te geven in het algemeen bestuur te vragen de Glasgow-afspraken en IPCC-rapporten te betrekken bij de agenda en te gebruiken als uitgangspunt voor de nadere uitwerking van de opgave voor de regionale energietransitie (RES 2.0),

En gaat over tot de orde van de dag.


[1] https://www.ipcc.ch/reports/

[2] https://www.urgenda.nl/co%e2%82%82-uitstoot-weer-omhoog-urgenda-vonnis-niet-nageleefd/

[3] https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/11/uitstoot-broeikasgassen-2-1-procent-hoger-in-2021

*GroenLinks stemde verdeeld met 7 stemmen voor en 1 stem tegen.


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, D66, PvdA, VVD, CDA, GroenLinks, SP, GewoonNijmegen.NU

Tegen

Stadspartij Nijmegen, GroenLinks

Lees onze andere moties

Amendement Hippe Kip tijdelijk uit de toom

Lees verder

Bescherm de beschermde natuur van de Waalstranden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer