Minder en schonere auto’s; meer ruimte en gezonde lucht


Overal waar auto’s staan of rijden, kunnen geen kinderen spelen. Nijmegen kiest ervoor om de openbare ruimte terug te winnen op de auto.

● Er komen geen nieuwe autoparkeerplekken bij op straat . Overbodige parkeerplaatsen worden omgevormd tot bredere voetpaden, kinderspeelplekken, bloemrijke bermen, kleine parken of fietsparkeerplekken.

● De binnenstad wordt autovrij. Parkeren kan buiten de stad met goede P+R-voorzieningen en hoogwaardig openbaar vervoer. Er komen meer carpoolplekken en liftershaltes.

● De gemeente voert gedifferentieerde tarieven voor parkeren en parkeervergunningen in op basis van de uitstoot van het voertuig, waarbij een hoger tarief wordt gehanteerd voor vervuilende auto’s dan voor schonere auto’s.

● Nijmegen streeft naar Zero Emissie voor de logistiek. Vrachtverkeer wordt waar mogelijk geweerd uit het centrum en woonwijken. Aan de rand van de gemeente komen overslagpunten of distributiehubs, waarna verder vervoer van goederen fossielvrij plaatsvindt.

● De gemeente hanteert minimale afstanden tussen drukke verkeerswegen en de vestiging van gevoelige bestemmingen, zoals scholen, kinderdagverblijven en verzorgingscentra.

● Verkeerswegen voor gemotoriseerd verkeer worden door de gemeente niet meer uitgebreid of verbreed.

● Vervuilend verkeer wordt geweerd door de invoering en uitbreiding van milieuzones.

● De gemeente zorgt voor voldoende oplaadpunten met groene stroom voor elektrische voer- en vaartuigen. Deze worden waar mogelijk in het bestaande straatbeeld geïntegreerd, bijvoorbeeld in de grond of in lantarenpalen.

● Initiatieven voor elektrische deelauto’s en (elektrische) (bak-)fietsen worden actief ondersteund.

● Op centrale pleinen in de buurten worden elektrische deelauto’s, deel-(bak)-fietsen aangeboden (voordelig met stadspas) aan bewoners van de buurt. Hiermee bestrijdt de gemeente vervoersarmoede en biedt mensen een alternatief voor de eigen auto.

● Voor medewerkers, de raad en het college wordt vervoer per fiets door de gemeente bevorderd. Voor langeafstandsvervoer wordt gebruik gemaakt van openbaar vervoer en elektrische deelauto’s.

● Nijmegen onderzoekt de mogelijkheden voor elektrisch passagier- en goederenvervoer over water.

● Schone vaartuigen krijgen voorrang bij ligplaatsvergunningen.

● De Graafseweg wordt verder versmald tot aan de S100 en verder vergroend. Bestemmingsverkeer voor Nijmegen centrum kiest P+R oplossingen.

● De Dorpensingel wordt niet uitgevoerd. Faciliteren van meer autobewegingen past niet meer in het toekomstige beleid.

● Nijmegen gaat binnen de S100 een ontmoedigingsbeleid voeren voor autobezit. Minder parkeerplaatsen en meer autodelen worden de norm.

Het standpunt Minder en schonere auto’s; meer ruimte en gezonde lucht is onderdeel van: Mobiliteit en bereikbaarheid