Duurzame aanbe­ste­dingen


art. 39 vragen

Indiendatum: 18 nov. 2022

Geacht College,

Op 1 november is de lijst met duurzame publieke aanbesteders gepubliceerd door het Aanbestedingsinstituut. Hierin is de gemeente Nijmegen, na een dalende lijn in de voorgaande jaren (plek 12, 13 en 15), met een 33ste plaats verdwenen van de lijst[1].

De Partij voor de Dieren vraagt zich naar aanleiding van bovenstaande het volgende af:

 1. Bent u bekend met de genoemde lijst van het Aanbestedingsinstituut?
 2. Bent u het met ons eens dat wij als Green Capital 2018 een plek op deze lijst zouden moeten hebben?
  1. Zo ja, hoe kan het dan dat we dit jaar geen plek meer hebben op deze lijst?
  2. Zo nee, waarom niet?
 3. Kan het college aangeven op welke manier duurzaamheid in aanbestedingen als gunningscriterium wordt opgenomen?
 4. Wanneer stuurt het college bij aanbestedingen op een duurzame uitvoering (materiaal, voertuigen van aannemer) of op een duurzaam resultaat (circulariteit, duurzaamheid gebruikte bouwmaterialen etc.) en waarom wordt niet op beide gestuurd?
 5. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat we als gemeente zo snel mogelijk minimaal weer bij de 10 duurzaamste publieke aanbesteders horen?
 6. Het Aanbestedingsinstituut geeft aan dat Nijmegen wel voorop loopt bij een aantal kleinschalige circulaire projecten die onderhands zijn aanbesteed. Kunt u een reflectie geven waarom deze twee aanbestedingscategorieƫn (de publieke en onderhandse aanbestedingen) in duurzaamheid zover uiteen liggen?
 7. Andere publieke aanbesteders die meer op een duurzaam resultaat sturen in hun gunningscriteria maken gebruik van de milieukostenindicator. Bent u bekend met deze indicator?
  1. Zo ja, waarom maakt de gemeente Nijmegen daar geen gebruik van?
  2. Zo nee, bent u bereid deze milieukostenindicator te gaan gebruiken bij alle toekomstige aanbestedingen? Zo nee, waarom niet?

De fractie van de Partij voor de Dieren ziet met belangstelling uw antwoorden tegemoet.

[1]https://www.bouwendnederland.n...