Vrijmarkt tijdens Koningsdag ook vrij van dieren?


Schrif­te­lijke vragen aan het College van Burge­meester en wethouders

Indiendatum: 8 mei 2023

Geacht college,

De Vrijmarkt in het Goffertpark tijdens Koningsdag is één van de grootste evenementen van Nijmegen. Vele stadsgenoten en mensen uit omringende gemeenten komen ernaartoe voor de verschillende activiteiten, om te kijken of ze iets moois op de kop kunnen tikken voor een klein prijsje of om samen met vrienden of familie onder elkaar te zijn en van de sfeer te genieten. Het is een verbindend evenement.

Tijdens de Vrijmarkt staat het mensen vrij om o.a. hun spullen te etaleren en te verkopen. Zo kunnen spullen ook nog eens een tweede leven worden geschonken. Iets wat Partij voor de Dieren toejuicht. Maar hier zijn wel regels aan verbonden. Zo zijn in Nijmegen evenementen met dieren te allen tijde vergunningsplichtig.1 Volgens de informatie zoals te lezen op de website van de gemeente2 is het aanvragen van een (standplaats)vergunning voor de Vrijmarkt in het Goffertpark in zijn geheel niet mogelijk (enkel voor langs de Steinweglaan kan een standplaatsvergunning worden aangevraagd voor de verkoop van alcoholvrije dranken of etenswaren). Zodoende vervalt de mogelijkheid om dieren te gebruiken voor evenementendoeleinden zoals (op) de Vrijmarkt.

Het verbaast onze fractie dan ook dat er o.a. een activiteit was georganiseerd om tegen betaling te ‘mogen’ rijden op pony’s. Een evenement zoals de Vrijmarkt brengt o.a. met zich mee dat er veel mensen bij elkaar zijn en er harde en onverwachte geluiden kunnen voorkomen die kunnen worden ervaren als zeer onprettig en stressvol voor de pony’s, wat een hoge mate van spanning teweeg kan brengen met negatieve gevolgen voor de dieren.

Met het oog op bovenstaande informatie hebben wij de volgende vragen aan het college:

 1. Is het college bekend met het feit dat er tijdens de Vrijmarkt in het Goffertpark op 27 april jl. o.a. een activiteit is georganiseerd waarbij pony’s zijn gebruikt om tegen betaling op te mogen rijden?
  1. Zo ja, wat vindt het college hiervan? En zijn er door toezichthoudende en/of handhavende instanties gesprekken geweest met de organisatoren van deze activiteit over bijvoorbeeld het gebruik van de dieren, de omstandigheden en de welzijnseisen (zoals die o.a. in de Beleidsnotitie Dierenwelzijn staan)?
  2. Zo nee, hoe heeft deze activiteit op de Vrijmarkt volledig aan de toezichthoudende/ handhavende instanties voorbij kunnen gaan?

 2. Kloppen volgens het college de constateringen van de Partij voor de Dieren dat dit een activiteit met dieren betreft die vergunningsplichtig is, dat het voor de aangegeven plek op de Vrijmarkt niet mogelijk is een vergunning aan te vragen en dat het zodoende uitgesloten is dat hier een evenement met dieren kan worden gehouden?
  1. Zo ja, kan het college dan uitleggen hoe het dan toch heeft kunnen gebeuren dat hier pony’s zijn gebruikt voor deze activiteit?
  2. Zo nee, kan het college dan duidelijkheid verschaffen over hoe zij de huidige regelgeving dan anders interpreteren?
 3. Is het college bereid op de website van de gemeente en op andere plekken (waar door de gemeente wordt gecommuniceerd over regels en voorwaarden om deel te nemen aan de Vrijmarkt) duidelijk aan te geven dat het tentoonstellen en (commercieel) gebruik van dieren (met het doel er geld aan te verdienen) op de Vrijmarkt niet is toegestaan? Zo nee, waarom niet?

Indiendatum: 8 mei 2023
Antwoorddatum: 12 jun. 2023

Geachte heer Salemans,

Hierbij een reactie op uw brief van 8 mei 2023 met schriftelijke vragen conform artikel 39 Reglement van Orde over dierengebruik tijdens de Vrijmarkt op Koningsdag.

 1. Is het college bekend met het feit dat er tijdens de Vrijmarkt in het Goffertpark op 27 april jl. o.a. een activiteit is georganiseerd waarbij pony’s zijn gebruikt om tegen betaling op te mogen rijden?
  1. Zo ja, wat vindt het college hiervan? En zijn er door toezichthoudende en/of handhavende instanties gesprekken geweest met de organisatoren van deze activiteit over bijvoorbeeld het gebruik van de dieren, de omstandigheden en de welzijnseisen (zoals die o.a. in de Beleidsnotitie Dierenwelzijn staan)?
  2. Zo nee, hoe heeft deze activiteit op de Vrijmarkt volledig aan de toezichthoudende/ handhavende instanties voorbij kunnen gaan?

   Gemeentelijke toezichthouders hebben deze pony’s waargenomen.
 2. Kloppen volgens het college de constateringen van de Partij voor de Dieren dat dit een activiteit met dieren betreft die vergunningsplichtig is, dat het voor de aangegeven plek op de Vrijmarkt niet mogelijk is een vergunning aan te vragen en dat het zodoende uitgesloten is dat hier een evenement met dieren kan worden gehouden?
  1. Zo ja, kan het college dan uitleggen hoe het dan toch heeft kunnen gebeuren dat hier pony’s zijn gebruikt voor deze activiteit?
  2. Zo nee, kan het college dan duidelijkheid verschaffen over hoe zij de huidige regelgeving dan anders interpreteren?

   De vrijmarkt is geen evenement in de zin van de Algemene Plaatselijke Verordening dus daarom gelden de evenementenregels hier niet. Er ligt alleen een evenementenvergunning onder de vermakelijkheden in het park voor kinderen en bijvoorbeeld bij het restaurant Mister Panda. Op voorhand was het niet bekend dat deze twee pony’s op de vrijmarkt zouden komen te staan, hetgeen ook niet mogelijk was, gezien het feit dat deelnemers aan de vrijmarkt dit ook niet hoeven te melden.
 3. Is het college bereid op de website van de gemeente en op andere plekken (waar door de gemeente wordt gecommuniceerd over regels en voorwaarden om deel te nemen aan de Vrijmarkt) duidelijk aan te geven dat het tentoonstellen en (commercieel) gebruik van dieren (met het doel er geld aan te verdienen) op de Vrijmarkt niet is toegestaan? Zo nee, waarom niet?

  Er wordt voor de vrijmarkt elk jaar een flyer verspreid door de gemeente met de afspraken en spelregels voor het gebruik van het Goffertpark voor de deelnemers aan de vrijmarkt.
  Hierin zullen wij opnemen dat het gebruik en beschikbaar stellen van dieren op de vrijmarkt niet is toegestaan. Daarnaast zullen wij bij de instructie van de toezichthouders voor de vrijmarkt specifiek aandacht besteden aan het gebruik van dieren.

We vertrouwen erop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen