Bescherming voor alle dieren


Nijmegen is medeverantwoordelijk voor de bescherming van alle dieren binnen zijn gemeentegrenzen: huisdieren, landbouwdieren, en in het wild levende dieren. De opvang van zwerfdieren is bovendien een wettelijke taak van de gemeente. Toch hebben sommige dierenopvangorganisaties in Nijmegen moeite om het hoofd financieel boven water te houden of om voldoende financiën te vinden om hun huisvesting te laten voldoen aan geldende wet- en regelgeving. Nog te vaak worden belangen van dieren niet goed meegewogen in beslissingen van de gemeente. Nijmegen moet juist een voortrekkersrol spelen bij de bewustwording over en gedragsverandering in de omgang met dieren.

● Er komt een wethouder voor Dierenrechten & Dierenwelzijn.

● Nijmegen zorgt voor een vooruitstrevend beleid gericht op dierenrechten en dierenwelzijn dat wordt vastgelegd in de dierenwelzijnsnota waarbij jaarlijks over de voortgang wordt gerapporteerd. Dierenrechten en dierenwelzijn worden standaardonderdelen bij alle beleidsterreinen: van bouwplannen tot zorg en van financiën tot onderwijs.

● Nijmegen zorgt voor een passend budget voor de opvang van zwerfdieren, voor het vervoer en de opvang van in het wild levende dieren die ziek of gewond zijn, en voor de uitvoering van het eigen dierenwelzijnsbeleid. Op plekken waarvan bekend is dat er vaak dieren zoals kippen en konijnen worden gedumpt, plaatst de gemeente borden die dit ontmoedigen en diervriendelijke oplossingen aandragen.

● De handhaving op dierenwelzijn en de signalering van dierenmishandeling en -verwaarlozing worden verbeterd. Dat doen we onder andere door het stimuleren van een goede samenwerking tussen gemeentelijke toezichthouders, hulpverleners, dierenartsen, de dierenambulance, de politie, de omgevingsdienst en de brandweer.

● Nijmegen wil af van de inzet van politiepaarden en -honden en werkt samen met de politie om hiervoor alternatieven te vinden.

● Toezicht, handhaving en vervolging bij dierenrechten-, natuur- en milieuzaken staat standaard op de agenda in het driehoeksoverleg tussen de burgemeester, het Openbaar Ministerie en de politie.

● De gemeente consulteert bij vragen of problemen rond dierenrechten altijd een dierenrechtenorganisatie of dierenwelzijnsorganisatie.

● Nijmegen geeft het goede voorbeeld door in de eigen organisatie te kiezen voor plantaardige catering en dierproefvrije producten.

● Het gemeentelijke vuurwerkverbod wordt actief gehandhaafd. Carbidschieten blijft verboden.

● De DAN wordt zodanig versterkt, dat de dierenambulance weer 24/7 professionele dierenhulp kan leveren.

● Waar mogelijk zet de gemeente Nijmegen zich in voor het terugdringen, voorkomen en/of uitfaseren van proefdiergebruik zoals in het proefdierlab van de Radboud Universiteit om zo op den duur bij te dragen aan een proefdiervrije gemeente.

Het standpunt Bescherming voor alle dieren is onderdeel van: Dierenrechten en dierenwelzijn

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Moties Vragen Nieuws