Nijmegen een stukje biodi­verser en dier­vrien­de­lijker


Moties en amen­de­menten Partij voor de Dieren Nijmegen aange­nomen door de raad in de besluit­ronde van 8 maart 2023

10 maart 2023

Tijdens de besluitronde van 8 maart zijn er twee moties en twee amendementen van Partij voor de Dieren Nijmegen aangenomen door de raad die Nijmegen een stukje biodiverser en diervriendelijker maken!

Zo wordt de aanleg van biodiversiteitsverhogende poelen meegenomen in het ontwerp voor de groene ruimte bij het grote nieuwbouwproject in Winkelsteeg. (Mede met dank aan raadslid Jasmijn Kraaijeveld van GroenLinks Nijmegen)
Motie
: https://nijmegen.partijvoorded...

Door het aannemen van twee verschillende amendementen m.b.t. de uitgangspunten voor het omgevingsplan, wordt er nadrukkelijk méér rekening gehouden met biodiversiteit, dierenwelzijn en duurzaamheid.
Amendement 1
: https://nijmegen.partijvoorded...
Amendement 2
: https://nijmegen.partijvoorded...

Én een motie die oproept om de voordelen van plantaardig(er) eten voortaan te benadrukken in voorlichting over gezonde voeding is ook aanvaard door de raad.
Motie
: https://nijmegen.partijvoorded...

Een amendement dat aanstuurt op het jachtvrij maken van de gemeente Nijmegen heeft het voor nú helaas niet gehaald. Maar Partij voor de Dieren Nijmegen zal zich sterk blijven maken voor een jachtvrij Nijmegen.
Amendement
: https://nijmegen.partijvoorded...