Op de toekomst! Ga voor plant­aardig.


Debatstuk Preventie en Over­ge­wicht

8 maart 2023

De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 8 maart 2023,

Constaterende dat:

 • D66 een preventieve aanpak voorstelt om overgewicht bij kinderen voor te kunnen zijn en kinderen onder meer te motiveren tot het maken van gezondere voedingskeuzes;
 • De City Deal zich baseert op doelen van de gezondheidsraad die uitgaat van 60% plantaardig in 2040;
 • Uit onderzoek blijkt dat er een significant verband is tussen het voorkomen van overgewicht en een vegetarisch of geheel plantaardig dieet (1);
 • Een plantaardig(er) dieet door de bank genomen veel gezondheidsvoordelen oplevert (2);
 • Een plantaardig(er) dieet bovendien bijdraagt aan het behalen van de klimaatdoelen (3, 4);
 • We met alle middelen mogelijk moeten zorgen dat de gevolgen van de klimaatcrisis tot een minimum wordt beperkt;
 • In 2040 60% plantaardig in dit licht niet ambitieus genoeg is en we moeten richten op zo snel mogelijk 90% plantaardig, maar uiterlijk 2045;

  Overwegende dat:

  • Er in de aanpak een aantal doelgerichte voorstellen wordt gedaan om mensen op verschillende locaties tot een gezonder dieet aan te zetten;
  • Deze locaties veelal indirect met onze gemeentelijke organisatie te maken hebben;
  • Eerder de motie 'Carnivoor? Geef het door!' is aangenomen waarin plantaardig voedsel de standaard is bij de catering op het stadhuis;
  • Het van groot belang is dat het bij een plantaardig dieet een evenwichtige keuze wordt gemaakt tussen bijvoorbeeld groenten, fruit, granen en peulvruchten om de juiste voedingsstoffen binnen te krijgen;
  • Het daarom van groot belang is om goede voorlichting te geven bij het aanbevelen van een plantaardig dieet;

  Verzoekt het College:
  In alle voorlichting over gezonde voeding de voordelen van een plantaardig(er) dieet te benadrukken en actief advies te geven over hoe dit op een goede manier kan worden ingepast in het leef- en eetpatroon,

  En gaat over tot de orde van de dag.

  -----

  1 https://academic.oup.com/ajcn/...
  2 https://www.duurzaamnieuws.nl/...
  3 https://decorrespondent.nl/480...
  4 https://news.stanford.edu/repo...


  Status

  Aangenomen

  Voor

  Partij voor de Dieren, D66, GroenLinks, SP

  Tegen

  ODV, Stadspartij Nijmegen, PvdA, VVD, CDA, GewoonNijmegen.NU