Gezond en duurzaam voedsel


De Partij voor de Dieren wil dat gezond, biologisch en plantaardig eten makkelijker en goedkoper wordt. Ongezond eten is helaas overal beschikbaar en er wordt grootschalig reclame voor gemaakt door de voedselindustrie.

● De gemeente stelt een voedselvisie op en informeert en stimuleert haar inwoners met een campagne om gezond, biologisch, duurzaam en plantaardig te eten.

● De gemeente tilt in de eigen organisatie het succesvolle concept ‘Carnivoor? Geef het door!’ naar een hoger plan: plantaardig voedsel wordt de norm en dierlijk voedsel de uitzondering.

● Plantaardig eten wordt gestimuleerd bij de organisaties waar de gemeente aan deelneemt of die de gemeente (financieel) ondersteunt.

● Nijmegen zoekt naar middelen om nieuwe vestigingen van fastfoodketens te kunnen weren en treedt daarover in overleg met het Rijk.

● Nijmegen weert snoepautomaten en reclame voor ongezond voedsel van stations en openbare voorzieningen.

● Nijmegen ondersteunt dat kinderen van jongs af aan gezonde en duurzame

voeding krijgen. Denk hierbij aan het faciliteren van plekken voor borstvoeding in openbare gebouwen en het geven van fruit en een gezonde, duurzame lunch op kinderdagverblijven en scholen.

● De gemeente wordt eetbaar: er komen meer moes- en pluktuinen.

● Het armoedebeleid moet gezondere voedselkeuzes makkelijker maken.

● De gemeente activeert en motiveert bewoners en bedrijven om voedselverspilling te verminderen en neemt maatregelen om voedselverspilling binnen de eigen organisatie tegen te gaan.

Het standpunt Gezond en duurzaam voedsel is onderdeel van: Gezondheid, zorg en veiligheid