Vier PvdD-moties aange­nomen bij Nijmeegse Stads­be­groting 2019-2022


Michelle van Doorn: "Waar het werkelijk over gaat, is de vraag wat voor wereld we willen."

14 november 2018

Op woensdag 14 november werd door de Nijmeegse raad de Stadsbegroting voor 2019-2022 besproken. De fractie van de Partij voor de Dieren diende in een bijdrage van Michelle van Doorn maar liefst tien moties in. Ze benadrukte dat het voor het eerst in de politieke geschiedenis van Nijmegen is dat er een partij die niet de mens en zijn vaak economische korte termijn belangen centraal stelt, maar als uitgangspunt de aarde kiest met ál haar bewoners, mens én dier.

Stevigere maatregelen

De Partij voor de Dieren wilde dat het college stevigere maatregelen zou nemen op klimaat, circulair en natuurinclusief bouwen en biodiversiteit. Verder deed zij voorstellen voor het vullen van het transitiefonds energie, betaalbaar fietsen voor minima en een officieel Bijvriendelijke Gemeente te worden. Van Doorn bood de wethouder het boek "Donuteconomie" van Kate Raworth aan, ter inspiratie voor een houdbaar economisch beleid in Nijmegen. Ze sloot af met het doorknippen van haar ING-pinpas, in de hoop dat de gemeente Nijmegen haar voorbeeld zou volgen.

Aangenomen

Een aantal belangrijke moties werden aangenomen:

De motie What's the colour of money? werd aangehouden, deze wordt later behandeld omdat de Partij voor de Dieren met de fracties van GroenLinks, SP en PvdA de motie wil gaan uitbreiden. Tijdens de vergadering werd duidelijk dat er mogelijk een vervroegde nieuwe aanbestedingsronde kon worden gedaan. Wordt dus vervolgd!

Verder kreeg de fractie de toezegging dat er vanaf 2020 eventueel extra budget voor dierenwelzijnsbeleid zou komen en dat er tot die tijd voor kleinere uitgaven ruimte is.

Van Doorn "superblij"

Michelle van Doorn: "Een stadsbegroting lijkt alleen over geld te gaan, maar da’s het halve verhaal. Waar het werkelijk over gaat, is de vraag wat voor wereld we willen. We hebben vandaag gezien dat een ander, duurzaam en sociaal economisch systeem van de meesten wat teveel vergt van de verbeeldingskracht. Circulair denken vinden velen nog wat lastig, maar is wel nodig; dat zal de toekomst ons leren. Winst vanavond voor biodiversiteit, de bijen, aanpak van klimaatprobleem en natuurinclusief bouwen. Superblij met de aangenomen voorstellen. Hup voor een groene toekomst!"

Je vindt de volledige tekst van alle moties en de bijdrage van Michelle op onze website!